1. Markedsføringsavtale 

 • Oppføring i bedriftsoversikten (gjelder kun eksisterende kunder, fra 1. september 2021)
 • Pris 500 kr + mva pr. halvår
 • Redaksjonell omtale kan bestilles hos Leif Jørgen Versland etter ønske, jf. nedenfor
 • Oppføringen kan deles på vår Facebookside. Pris = 250 kr pr. ønsket deling
 • Kontakt Leif Jørgen, mob 476 99 295, for mer informasjon. Evt. Geir Daasvatn på mob 909 26 7 24

2. Redaksjonell omtale, artikler

 • Redaksjonell omtale (artikkel) kan bestilles hos Leif Jørgen Versland etter ønske, selv om din bedrift eller butikk ikke er medlem hos oss
 • Artikkelen deles på vår Facebookside én gang  
 • Kostnaden for en standard artikkel vil normalt bestå av (stipulert)
  – besøk i bedrift, skrive artikkel (Leif Jørgen) 2 t arbeid x 500 kr/t = 1.000 kr
  – gjennomgang av artikkelutkast, redigering, publisering på nettside og Facebook (Geir) 1 t arbeid x 500 kr = 500 kr
  – foto (allerede fotografert/arkivfoto) = 250 kr
  – tilgang nettside («annonseplass») = 300 kr
  – totalt 2.050 kr
  – Hvis vi må bruke mer tid enn stipulert her, eller vi må ta nye bilder til artikkelen, eller foreta andre nødvendige tiltak, kommer kostnader for det i tillegg til de stipulerte 2.050 kr. Om tidsbruken er mindre, blir kostnaden tilsvarende redusert 
 • Kontakt Leif Jørgen, mob 476 99 295, for mer informasjon. Evt. Geir på mob 909 26 7 24

Rita Kile og Nato Teckleab hos Lars Kile AS er én av mange butikker og bedrifter som har en markedsføringsavtale med oss. Foto: Geir Daasvatn