Setesdalsbanen

Kulturminne kan me finne overalt!

Kulturminne kan me finne overalt! 2048 1318 Geir Daasvatn

Det er spennande kulturminne å sjå overalt i Evje og Hornnes. Eg vil tru det er tale om mange hundre, eller kanskje tusenvis, alt i alt? Nokre, som Hornnes jernbanebru og Flåt nikkelgruve, er svære og berømte, og kjende for oss alle. Men så er…

les mer

Sandbekk jernbanebru – Sandbekkbrua på Rv-9

Sandbekk jernbanebru – Sandbekkbrua på Rv-9 2048 1043 Geir Daasvatn

Sandbekk jernbanebru er eit godt skjult, men vakkert kunstverk av ei steinkvelvbru under austsida av Rv-9 ved Sandbekk heilt sør på Moisundsletta. Over denne vesle brua gjekk Setesdalsbanen. På vestsida av dagens Rv-9 gjekk den gamle Setesdalsvegen. Der er det bygd ein kulvert, ein svær…

les mer