Setesdal Revmatikerforening

Reumatrimmen – lavterskelturer i nærmiljøet

Reumatrimmen – lavterskelturer i nærmiljøet 4395 2979 Geir Daasvatn

Reumatrimmen er et lavterskel turtilbud i nærmiljøet fra Setesdal Revmatikerforening. Foreningen har laget en brosjyre med forslag til 12 tilrettelagte og enkle turer i Evje og Hornnes og Bygland. Turene har varierende lengde, med alternative løyper og vanskelighetsgrad. Foreningen ønsker å stimulere folk til å…

les mer

Setesdal Revmatikerforening – for bedre livskvalitet!

Setesdal Revmatikerforening – for bedre livskvalitet! 936 704 Geir Daasvatn

Setesdal Revmatikerforening ble formelt registrert i april 2016. Høsten 2016 startet den nye foreningen opp med sine aktiviteter. Laget ønsker å stimulere til at medlemmene og andre tar del i de mange mulighetene som finnes i lokalmiljøet til å aktivt ta del i egen helse.…

les mer