Kåre Østerhus

Kåre Østerhus: Vedhogger – og drosjesjåfør

Kåre Østerhus: Vedhogger – og drosjesjåfør 2048 890 Geir Daasvatn

Flere ganger i vår har jeg syklet forbi hos Kåre Østerhus i Grenjåvegen rett bak Evje sentrum. Hver gang har jeg sett ham i hagen, besluttsomt opptatt med å kløyve ved. Siste gangen jeg var forbi, svingte jeg like godt innom for å høre litt…

les mer