Ingvard Østerhus

Ingvard Østerhus og Roy Frimanslund på jubileumsfesten 6. mars 2023. Foto.

Heider til Ingvard Østerhus

Heider til Ingvard Østerhus 2048 1855 Geir Daasvatn

Ingvard Østerhus (89) på Evje har motteke Pensjonistforbundet sitt heidersbevis for innsatsen sin gjennom mange år i Evje og Hornnes pensjonistforening. Tildelinga fann stad då Pensjonistforeninga feira 50-årsjubileum på Evjeheimen mandag kveld. Det var dagens leiar i foreninga, Roy Frimanslund, som stod for tildelinga. Han takka Ingvard…

les mer