Hyttefolk

Bygdefolket og hyttefolket er på lag!

Bygdefolket og hyttefolket er på lag! 2048 1044 Leif Versland

De fleste er kjent med at jeg har jobbet noen år som butikksjef i bygda. Det arbeidet har gjort at jeg har fått gleden av å bli kjent med ufattelig mange mennesker. Det er utrolig mye fine folk som har fritidsbolig i bygda. Jeg husker…

les mer