Arnt Steven Ropstad

Lundens Regnskapsservice satser i Setesdal

Lundens Regnskapsservice satser i Setesdal 2048 1056 Leif Versland

Vi har igjen vært ute på bedriftsbesøk. Denne gangen var vi så heldige å få lov å besøke Lundens Regnskapsservice sitt avdelingskontor på Verksmoen. Firmaet har et stort kontor i Vennesla med rundt 22 ansatte, de er etablert på Evje med kontor som de jobber…

les mer