Steinar Holte er mannen for El-kontroll i landbruket!

Steinar Holte på Landbrukets Dag på Evjemoen 17. august 2019. Foto: Geir Daasvatn

Evje Elektriske kan utføre El-kontroll i landbruket, NEK 405-3, som er i henhold til krav fra Landbrukets Brannvernkomité (herunder forsikringsbransjen). Pr. dato er Evje Elektriske såvidt vites det eneste firmaet i Setesdal som tilbyr denne tjenesten. Godkjenningene som trengs (NEMKO-sertifiseringene) er personlige. Montør Steinar Holte er mannen i firmaet med alle de nødvendige kurs og sertifiseringer for dette.

Branner forårsaket av elektriske tennkilder og branner forårsaket av feil bruk av elektrisk utstyr, utgjør en betydelig del av bygningsbrannene i Norge. Dersom feil kan oppdages og utbedres og feil bruk forebygges, uten at skade skjer, kan menneskeliv og betydelige verdier spares. Dette kan bl.a gjennomføres ved bruk av inspeksjonsorgan og sertifisert personell som utfører kontroll av elektriske installasjoner og som gir informasjon om farene ved bruk av elektrisk utstyr.

El-kontrollen i landbruket skal utføres hvert 3. år, og i alle bygg som tilhører landbrukseiendommen. Ved kontrollen bebyttes termografikamera som «ser» varmeutvikling og «varmeforskjeller», og som kan avdekke feil og svake koblinger på et tidlig tidspunkt.

Hvorfor El-kontroll i landbruket?

Det er mange fordeler med en slik El-kontroll. Ved siden av det aller viktigste; at sikkerheten mot brann blir bedre, kan nevnes:

  • det er mye å spare i forsikringspremie når kontrollen er utført og påpekte feil er rettet
  • ut 2019 er det gode støtteordninger for denne kontrollen

Statistikk for El-kontroll i landbruket viser at bruk som har gjennomført denne kontrollen har færre branntilløp. Det finnes altså her i Setesdal, på Evje, et firma som kan tilby tenesten. Steinar Holte er mannen. Han har mange års erfaring med kontroll av elektriske anlegg i bolig, næring og landbruk. Da er det vel ikke så mye mer å lure på da, før du fisker fram mobilen og ringer Steinar for mer informasjon og kanskje en avtale.

Kilder:

  • LBK-infoark-elkontroll
  • Opplysninger på infoark fra Evje Elektriske under Landbrukets Dag

Steinar Holte er mannen for El-kontroll i landbruket!

Likte du artikkelen?
Del den videre

Facebook
Twitter
Email

Siste artikler fra OpplevEvje

Ingvard Østerhus og Roy Frimanslund på jubileumsfesten 6. mars 2023. Foto.

Heider til Ingvard Østerhus

Ingvard Østerhus (89) på Evje har motteke Pensjonistforbundet sitt heidersbevis for innsatsen sin gjennom mange år i Evje og Hornnes pensjonistforening. Tildelinga fann stad då Pensjonistforeninga feira

Turforslag fra OpplevEvje

Haugenloftet – Bygland

Haugenloftet, eller Haugeburet som det vel kallast lokalt i Bygland, vart bygd i 1217/1218, på garden Nordre Haugen (gnr. 30 bnr. 4) i Åraksbø i Bygland. Loftet er den

Huldreheimen i Bykle

Huldreheimen er eit bygdetun og friluftsmuseum i Kyrkjebygda i Bykle. Det er ei avdeling under Setesdalsmuseet. Huldreheimen ligg slik til at det er ein flott tur å gå opp, vandre

Skaret – Rosselandseika

Ein nydeleg tur nær Evje sentrum kan gå frå Evje stadion gjennom skyte- og øvingsfeltet til Rosselandseika og ruinane etter den for lengst fråflytta Skaret-garden

Volefossen

Volefossen er ein foss i Otra i Evje og Hornnes kommune, litt sør for Syrtveitsfossen. Fallhøgda er ca 3 meter. Volefossen er ein vakker foss når det er litt vatn

Myrstålmyrbua – Lauvland

Myrstålmyrbua er ei gamal, lafta bu som står på Myrstålmyra på heia på garden Lauvland sin grunn, sør i Evje. Skrive av Geir Daasvatn Seinare utanriks- og statsminister Jørgen Løvland var som

Evje natursti

Evje natursti starter ved Oddeskogen barnehage, og går på fin sti gjennom stille skogsterreng lett oppover til Odde gård. Det er grei parkeringsplass der løypa

Mest lest siste 7 dager