Snart 40 oppføringer i bedriftsregisteret!

Tanken bak bedriftsregisteret vårt på OpplevEvje.no, er at folk som søker informasjon om bedrifter og/eller butikker i Evje og Hornnes og omegn lett skal kunne finne det, og helst mest mulig på ett sted. Veldig enkelt sagt ønsker vi å hjelpe hver enkelt bedrift/butikk til å bli mer synlig på nett.

Stadig nye kunder

Vi har pr. i dag 37 avtaler med bedrifter og butikker om oppføring i registeret. Kjoreskole.no på bildet øverst i artikkelen, er en av de siste bedriftene som er lagt til. En del fleire er på gang. Vi hadde et mål om å nå 25 i 2019, 40 i 2020 og 50 i 2021. Nå har vi en liten drøm om å nå de 50 alt før nyttår, to år før vi hadde tenkt. Bedriftsavtalene gir ikke store inntekter. Men de er de eneste faste inntektene våre, og såleds fundamentet for driften av OpplevEvje AS. Avtalene koster 5.000 kr pr. år i tre år. Tilbake får bedriften en profesjonelt utført oppføring og tilbud om ulike typer markedsføring i løpet av treårs-perioden. Om 5.000 kr er mye å legge ut på en gang, kan vi helt sikkert dele summen i flere delsummmer.

Leif Jørgen er mannen å kontakte

Leif Jørgen Versland kjenner næringslivet i bygda godt, etter alle sine år som butikksjef på Europris Evje, og er hovedmannen vår på bedriftsavtalene. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med ham, hvis du lurer på om dette er noe for din butikk eller bedrift.

Mob 476 99 295, E-post leif.jorgen.versland@oppfrisk.no

Leif Jørgen tar mer enn gjerne en prat med deg! Foto: Geir Daasvatn

Snart 40 oppføringer i bedriftsregisteret!

Likte du artikkelen?
Del den videre

Facebook
Twitter
Email

Siste artikler fra OpplevEvje

Ingvard Østerhus og Roy Frimanslund på jubileumsfesten 6. mars 2023. Foto.

Heider til Ingvard Østerhus

Ingvard Østerhus (89) på Evje har motteke Pensjonistforbundet sitt heidersbevis for innsatsen sin gjennom mange år i Evje og Hornnes pensjonistforening. Tildelinga fann stad då Pensjonistforeninga feira

Turforslag fra OpplevEvje

Vasslandshei – Abusdal

Ein tur opp på Vasslandshei (437 moh.) ved Vasslandstjørna på Abusdal er bare ein svipptur på kanskje ein halv time. Men du og du for

Sydalen – Yksenskor

Sydalen er eit sidedalføre til Dåsvannsdalen i Hornnes, i nord-vestre del av Evje og Hornnes kommune. Området ligg i indre del av Dåsvannsdalen, like nord-aust for

Linddalen naturreservat

Linddalen naturreservat er en 110 dekar stor vernet edellauvskog i Linddalen, øverst i Dåsvannsdalen i Hornnes. Skogen er alm- og lindeskog, med innslag av flere

Klevestøknutten – Hornnes

Klevestøknutten er ein ås (529 moh.) mellom Masi og Furustovheia i Hornnes. Det går merka turløype frå Hornnes barneskule til Masi. Derfrå følger du sti mot Furustovhei for å kome

Kvålen – Flatebygd

Kvålen er ein liten ås mellom Tveit, Flåt og Flåt nikkelgruve i Flatebygd. Skogen i området blei hogd ned for ei tid sidan, og toppen

Røyrtveit naturreservat

Røyrtveit naturreservat, også kalt «Den freda åsen» og «Urskogen», er et 49 dekar stort fredet barskogområde, en urskog, mellom Flatebygd og Gautestad nord-øst i Evje

Mest lest siste 7 dager