Evjemoen Forsvarsmuseum

Militærmuseum og Jørgen Løvland på ett sted!
Evjemoen Forsvarsmuseum har samlet militærhistorie fra 1912 til 2001. Det er det eneste hærmuséet mellom Bergen og Oslo. Muséet har også en veldig spennende og forseggjort utstilling om stortingsmann og statsminister Jørgen Løvland sitt liv og arbeid.
Muséet er sesongåpent med guide 22. juni – 15. august daglig kl. 11:00-17:00. Det er en beskjeden inngangsbillett; 40 kr for voksne, 35 kr for studenter og gratis for barn.

Skrevet av Geir Daasvatn

Militære utstillinger

Muséet ble etablert med utgangspunkt i utstyr som var på Evjemoen, men som ble utrangert da leiren ble lagt ned. Muséet er som en spennende fortelling om aktiviteten som var på Evjemoen i tiden 1912-2001. Tar du deg tid til å stanse opp litt, og lese noen av de mange informative oppslagene, er en tur gjennom lokalene i det gamle militærbygget som en roman! Her finner du radiostasjoner av amerikansk, britisk og tysk opphav, mange gamle kanoner og utstillinger av annet militært utstyr.  Det er både en lokalhistorisk innfallsvinkel om utviklingen av Evjemoen, og en mer generell innfallsvinkel med Forsvaret i utvikling og endring gjennom 100 år, i både fredstid og krigstid. Her er originale uniformer fra de ulike tidsepokene og en særdeles rik og interessant bildesamling. Muset byr på viktig lokal- og regionalhistorie, og er ikke minst spennende for alle de som har vært tilsatte eller har tjenestegjort på Evjemoen. Det regnes med at om lag 100 000 rekrutter var innom Evjemoen til førstegangstjeneste fra 1954 til leiren ble lagt ned. NATO-sjef Jens Stoltenberg er mellom dem som har fått sin militære grunnopplæring her!

Presentasjonen fortsetter under bildet

Fra den militære utstillingen. Foto: Geir Daasvatn

Stor ære til Trygve Johansen

Innsamlingsarbeidet ble i stor grad gjort av tidligere oberstløytnant Trygve Johansen, som var en av offiserene som fikk ansvar for å stå for avviklingen av leiren. Han tok vare på utstyr som skulle kasseres og fikk etter hvert etablert utstillinga. Trygve ble i 2009 tildelt Kulturprisen i Evje og Hornnes for sitt enorme engasjement for og arbeid med å lage muséet på Evjemoen.

Jørgen Løvland-utstilling

Jørgen Løvland kom fra gården Lauvland i Evje. Han var bondegutten som gjennom å tilegne seg kunnskaper og erfaringer på egenhånd vokste seg fram til å bli landets fremste politiske leder. Han var spesielt sentral under unionsoppløsningen fra Sverige i 1905, vår første norske utenriksminister og en liten periode også statsminister. Han er trolig den setesdøl som har satt  sterkest merke etter seg i nyere norsk historie. Løvland har fått et verdig minnesmerke etter seg  med en egen utstilling på Evjemoen Forsvarsmuseum. Utstillingen ble åpnet til 100-årsjubiléet for unionsoppløsningen våren 2005.

Presentasjonen fortsetter under bildet

Fra den fantastisk fine Jørgen Løvland-utstillingen. Foto: Geir Daasvatn

Setesdalsmuséet drifter Evjemoen Forsvarsmuseum

Muséet ble åpnet 7. juni 2006 av tidligere regimentssjef Odd Helge Olsen. Evje og Hornnes kommune eier muséet, men Setesdalsmuséet står for driften.

Om Evjemoen Forsvarsmuseum på hjemmesiden til Setesdalsmuséet

Du har kanskje også lyst til å lese vår presentasjon av Evje og Hornnes museum på Fennefoss?

Kilder: Nettsiden til og brosjyrer fra Setesdalsmuséet, artikkelen om Evjemoen Forsvarsmuseum på Setesdalswiki m.fl.

 

 

BEDRIFTSOVERSIKTEN - Støtt det lokale næringslivet. Kjøp tjenester og produkter lokalt.