Setpro hjelper mennesker til arbeid!

Setpro oppnår svært gode resultater på sine formidlingstiltak. De siste to årene har 7 av 10 brukere av bedriftens tiltak gått videre til jobb eller utdanning.

Vi traff daglig leder i Setpro, Jan Gunnar Østerhus, på kontoret hans i produksjonslokalene i Malmvegen på Verksmoen onsdag formiddag. Det ble en veldig interessant og lærerik prat. Setpro er en arbeids- og inkluderingsbedrift som hjelper mennesker ut i arbeid. Målet søkes oppnådd gjennom et bredt spekter av tiltak, som oppfølging, avklaring, arbeidstrening, prosjekt «Aktiv», arbeidsrettet rehabilitering eller varig tilrettelagt arbeid m.v.

Samspill med NAV

Ett av de viktigste virksomhetsområdene er å levere arbeidsrettede tiltak til NAV. Her har Setpro oppnådd veldig gode resultater de siste to årene. 7 av 10 mennesker som har brukt Setpro sine formidlingstiltak har kommet videre til ordinær jobb eller til en utdanningssituasjon.

– Vi er veldig stolte av disse resultatene, sier Jan Gunnar. De viser at vi faktisk lykkes med å oppnå målet vårt, som er å hjelpe mennesker ut i arbeid. Det tette og gode samarbeidet vi har med NAV er enormt viktig for resultatet. Jeg vil si det så sterkt at vi ikke kunne fått dette til uten det nære samspillet med NAV. Vi er også helt avhengige av at det lokale næringslivet er med på laget. Mange ledere i lokale små og mellomstore bedrifter er positive og legger til rette for arbeidstreningstiltak og andre formidlingstiltak i sin bedrift. De viser etter min mening et stort samfunnsansvar, og skal virkelig ha honnør for at de på den måten bidrar til at samfunnets mål om flest mulig i arbeid kan bli virkelighet.

Før vi drar fra kontoret til Jan Gunnar på Verksmoen, insisterer han på at vi også må ta en tur oppom kontorene til jobbveilederene i Evje sentrum.

– Det er de som jobber direkte med menneskene, og som er spydspissen i arbeidet vårt for å hjelpe flest mulig ut i jobb eller inn på et riktig utdanningsspor. De gjør en fantastisk innsats for å leve opp til Setpro sin visjon – «Vi ønsker å hjelpe DEG!»

Hovedkvarteret til Setpro på Verksmoen. Setpro har også kontorlokaler i det gamle lensmannskontoret i Evje sentrum. Foto: Geir Daasvatn

Setpro er et aksjeselskap som er eigd av kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. I tillegg til hovedkvarteret på Evje, har bedriften også en avdeling i Valle.

Hjemmesiden til Setpro

 

 

Setpro hjelper mennesker til arbeid!

Likte du artikkelen?
Del den videre

Facebook
Twitter
Email

Siste artikler fra OpplevEvje

Ingvard Østerhus og Roy Frimanslund på jubileumsfesten 6. mars 2023. Foto.

Heider til Ingvard Østerhus

Ingvard Østerhus (89) på Evje har motteke Pensjonistforbundet sitt heidersbevis for innsatsen sin gjennom mange år i Evje og Hornnes pensjonistforening. Tildelinga fann stad då Pensjonistforeninga feira

Turforslag fra OpplevEvje

Kvålen – Flatebygd

Kvålen er ein liten ås mellom Tveit, Flåt og Flåt nikkelgruve i Flatebygd. Skogen i området blei hogd ned for ei tid sidan, og toppen

Matkronvegen – Bjørndalen

Matkronvegen tek til frå Fv-42 ved Bjørndalsvatnet, på heia heilt vest i Hornnes. Frå parkeringsplassen ved vatnet kan du sykle nordover rundt 10 km på

Futevegen – Vegusdal

Futevegen i Vegusdal var ein del av det gamle vegsambandet mellom Evje og Frolands Verk. Han blei bygd som hjulveg på 1840-talet, men var i

Flåstrondi – Postvegen

Flåstrondi er namnet på strekninga på austsida av Flåni, frå Flåren bru til Sandnes, i Valle. Skrive av Geir Daasvatn Vegmiljø Postvegen var den første ordentlege køyrevegen (kjerrevegen) oppover i

Horgeknipen turløype

Horgeknipen turløype ved Byglandsfjord tar til fra Senum helt nord i Hornnes, og og ender på toppen av Horgeknipen på grensen mellom Evje og Hornnes

Svaba – Uleberg

Svaba (621 m.o.h.) er ein særmerkt avrunda fjelltopp ovafor Uleberg i Dåsvannsdalen i Hornnes. Fjellet er eit fint turmål, der du frå toppen kan sjå

Mest lest siste 7 dager