Setesdalswiki – lokal kunnskapsbank

Nettleksikonet Setesdalswiki veks jamt og trutt. Leksikonet har mange tusen artiklar om alle mogelege emne. Anten du er på utkikk etter opplysningar frå Setesdal generelt eller Evje og Hornnes spesielt, finn du mykje sannsynleg det du leitar etter på Setesdalswiki.

Harald Haugland. Foto: Eskedahl

Setesdalswiki blei etablert i 2009 av Harald Haugland. Han budde den gong i Valle, men held no til i Mandal. I dag er det 91 500 artiklar på wikien. Om lag 80 000 av desse er datoartiklar frå 1. januar 1800 fram til i dag. Men rundt 11.500 emneartiklar gir korte, stikkordsmessige opplysningar om det meste av interesse. Det er artiklar om kommunane i Setesdal, personar, bedrifter, organisasjonar, stader, geografi, historie, kulturminne og mykje anna i regionen. Det er også med relevante ting utanfor Setesdal. Slik sett er Setesdalswiki i ferd med å bli eit leksikon for både Setesdal og indre Agder i det heile.

Samstundes er Setesdalswiki også langt på veg ei nettavis. Kvar dag er det hendingar som blir nemd i datoartiklane.

ALLE kan skrive

Harald Haugland er administrator av sida, og eig domenet http://www.setesdalswiki.no. Han er også ein svært rutinert skrivar på Wikipedia. Ei ganske lita gruppe av trufaste bidragsytarar skriv temmeleg jamnt. Me kan nemne Harald sjølv, Siri Johannessen (Bygland/Valle), Knut Eldhuset (opphaveleg frå Åraksbø), Geir Daasvatn (Evje og Hornnes) og tidlegare den framifrå lokalhistorikaren Reidar Tveito på Byglandsfjord.

Men Setesdalswiki er ei open løysing der ALLE kan skrive. Det er same prinsippet som på Wikipedia. Du kan lett registrere deg og bli med som bidragsytar på Setesdalswiki. Du kan sjølv velge om du vil skrive på nynorsk eller bokmål, eller begge delar. Men du bør ikkje just ha to språkformer i same artikkel.

Feil og rettingar

Geir hjelper gjerne med å rette, om du finn feil! Foto: Privat

Ei utfordring på Setesdalswiki er sjølvsagt å syte for at fakta er korrekte, og å halde artiklane oppdaterte. Men dette er ikkje annsleis enn i eit papirleksikon. På ein digital wiki på kan du rette opplysningar når du blir merksam på feil. Det er ikkje mogeleg om leksikonet er på papir. Du som kjem over feil kan enkelt rette sjølv, om du ynskjer. Eller du kan ta kontakt med Harald Haugland eller Geir Daasvatn, som kan utføre ynskja rettingar for deg. Geir sin E-post er geird@agder.no.

Til nytte – og glede

Ein måte å bruke Setesdalswiki på, er sjølvsagt å søke etter opplysningar du treng der og då. Då brukar du bare søkefeltet oppe til høgre på sida. Men om du er glad i kunnskap til dømes om bygda di, kan du også bare gå inn i ein artikkel, for eksempel den om Evje og Hornnes eller Setesdal, og derfrå følge dei blå lenkene til nye artiklar om andre emne. På dette viset kan du «klikke» deg lenger og lenger inn i interessante og spennande saker og ting. Om du ikkje veit alt om lokalsamfunnet frå før, er det som å dra ut på ei spennande oppdagingsferd! Her kan også nemnast at Setesdalswiki har rundt 4 000 bilete om dei fleste emne i Setesdal og litt til.

Ta ein kikk då vel! God «tur».

 

Setesdalswiki – lokal kunnskapsbank

Likte du artikkelen?
Del den videre

Facebook
Twitter
Email

Siste artikler fra OpplevEvje

Ingvard Østerhus og Roy Frimanslund på jubileumsfesten 6. mars 2023. Foto.

Heider til Ingvard Østerhus

Ingvard Østerhus (89) på Evje har motteke Pensjonistforbundet sitt heidersbevis for innsatsen sin gjennom mange år i Evje og Hornnes pensjonistforening. Tildelinga fann stad då Pensjonistforeninga feira

Turforslag fra OpplevEvje

Hisdalsheii – Hornnes

Hisdalsheii er eit fjell (485 moh.) rett sør for Bjørndalsvatnet og vest for Kosvatn heilt vest i Evje og Hornnes. Hisdalsheii var ein av toppane

Kjetevatn – Vegusdal

Kjetevatn er eit vatn på heia (315 moh.) nord for Hovlandsdalen i Vegusdal, på grensa mellom Evje og Hornnes og Birkenes.  Det går skogsbilveg (bomveg) inn til Kjetevatn og

Vorehei turløype

Vorehei er eit fjell (443 moh.) vest for Otra ved Moisund i Evje og Hornnes. Fjellet er eit mykje populært turmål for både Moisund-folk og andre

Røyrtveit naturreservat

Røyrtveit naturreservat, også kalt «Den freda åsen» og «Urskogen», er et 49 dekar stort fredet barskogområde, en urskog, mellom Flatebygd og Gautestad nord-øst i Evje

Skaret – Rosselandseika

Ein nydeleg tur nær Evje sentrum kan gå frå Evje stadion gjennom skyte- og øvingsfeltet til Rosselandseika og ruinane etter den for lengst fråflytta Skaret-garden

Gloppefossen – Valle

Gloppefossen innerst i det enorme Veiåjuvet er truleg den høgaste fossen i Setesdal, med eit samla fall på rundt 280 meter. Skrive av Geir Daasvatn

Mest lest siste 7 dager