Setesdal
Fine turar og attraksjonar!

Her finn du ei lita skildring av nokre fine turar og attraksjonar i Setesdal.

Artiklane er skrive av Geir Daasvatn. Han har farta mykje opp og ned i Setesdal med fotoapparatet sitt, og vil gjerne dele nokre tips om turar og opplevingar med lesarane på OpplevEvje.no. Nye artiklar kjem til etter kvart.

Masse meir frå Setesdal finn du på Setesdal.com, den offisielle turistsida på nett for Setesdal.

 

Vatnedalen – Bykle

Ein fantastisk sykkeltur!

Topteneset – spennande vegmiljø i Bygland

Tre generasjonar hovudveg gjennom Setesdal

Flåstrondi – Postvegen

I Ivar Aasen sine fotspor

Bykle gamle kyrkje

Eit unikt kulturminne i Setesdal!

Årdalsvegen – Bygland

Fin køyretur i nydeleg heielandskap!

Reiårsfossen gamle bru

Eit vakkert vegminne!

Loftet på Nomeland, Der oppe

Staseleg bygg frå tida før Svartedauden!

Dei gamle steinkvelvbruene langs Rv-9 i Bykle

Vakre kulturminne verdt ein stopp!

Rygnestadtunet – Valle

Det mest særmerkte gardstunet i Setesdal

Haugenloftet – Bygland

Ein unik kulturskatt!

Rygnestad og Flateland

Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse!

Årdalsknapen – Bygland

Fjelltur med storslegen utsikt!

Utsikten – Landeskogen

Nydeleg tur som kan kombinerast med andre spanande opplevingar!

Røysland gravfelt – Straume

Stille vandring mellom spor frå fortida!

Rygnestad turløype

Trolsk skogstur og nydeleg kulturlandskap!

Fånekleiva i Bygland

Unikt vegminne og rik flora

Bunkersen ved Lisletjønn i Bykle

Krigsminne etter tyskerane

Dam Sarvsfoss – Bykle

Imponerande ingeniørkunst!

Bjoren – Eventyrbåten på Byglandsfjorden

En unik kulturskatt

Huldreheimen i Bykle

Huldreaktig stemning og fantastisk utsikt!

Tjovhola – Bygland

Tjuvar og litt gruvedrift!

Rysstad Turpark

Idyllisk skogstur i gamalt kulturområde!

Lislestog – Bykle

Spennande samling av bygningar og gjenstandar etter kunstmålaren Morten Henriksen

Postvegen Uppstad – Flårenden

Byvegen til valldølane for 175 år sidan!

Landeeika i Grendi

Eitt av Norges eldste tre!

Eventyrslottet på Longerak

Ein kulturminneskatt skjult i skogen!

Gloppefossen – Valle

Følg naturskjøne Veiådalen fram til høgaste fossen i Setesdal!

Byklestigen

Gamalt vegminne og spennande turløype!

Kvålsnapen – Bygland

Nydeleg utsikt ut over Byglandsbygda og Byglandsfjorden!