Setesdal
Fine turar og attraksjonar!

Her finn du ei lita skildring av nokre fine turar og attraksjonar i Setesdal.

Artiklane er skrive av Geir Daasvatn. Han har farta mykje opp og ned i Setesdal med fotoapparatet sitt, og vil gjerne dele nokre tips om turar og opplevingar med lesarane på OpplevEvje.no. Nye artiklar kjem til etter kvart.

Masse meir frå Setesdal finn du på Setesdal.com, den offisielle turistsida på nett for Setesdal.

 

[ads_pro_ad_space id=»3″ max_width=»970″ delay=»» padding_top=»» attachment=»» crop=»» if_empty=»» custom_image=»» link=»» show_ids=»»][/ads_pro_ad_space][ads_pro_ad_space id=»5″ max_width=»300″ delay=»» padding_top=»» attachment=»» crop=»» if_empty=»» custom_image=»» link=»» show_ids=»»][/ads_pro_ad_space]

Gloppefossen – Valle

Følg naturskjøne Veiådalen fram til høgaste fossen i Setesdal!

Rygnestad turløype

Trolsk skogstur og nydeleg kulturlandskap!

Årdalsvegen – Bygland

Fin køyretur i nydeleg heielandskap!

Eventyrslottet på Longerak

Ein kulturminneskatt skjult i skogen!

Reiårsfossen gamle bru

Eit vakkert vegminne!

Dei gamle steinkvelvbruene langs Rv-9 i Bykle

Vakre kulturminne verdt ein stopp!

Rygnestadtunet – Valle

Det mest særmerkte gardstunet i Setesdal

Røysland gravfelt – Straume

Stille vandring mellom spor frå fortida!

Lislestog – Bykle

Spennande samling av bygningar og gjenstandar etter kunstmålaren Morten Henriksen

Utsikten – Landeskogen

Nydeleg tur som kan kombinerast med andre spanande opplevingar!

Huldreheimen i Bykle

Huldreaktig stemning og fantastisk utsikt!

Bunkersen ved Lisletjønn i Bykle

Krigsminne etter tyskerane

Byklestigen

Gamalt vegminne og spennande turløype!

Rysstad Turpark

Idyllisk skogstur i gamalt kulturområde!

Vatnedalen – Bykle

Ein fantastisk sykkeltur!

Postvegen Uppstad – Flårenden

Byvegen til valldølane for 175 år sidan!

Topteneset – spennande vegmiljø i Bygland

Tre generasjonar hovudveg gjennom Setesdal

Flåstrondi – Postvegen

I Ivar Aasen sine fotspor

Årdalsknapen – Bygland

Fjelltur med storslegen utsikt!

Haugenloftet – Bygland

Ein unik kulturskatt!

Bjoren – Eventyrbåten på Byglandsfjorden

En unik kulturskatt

Landeeika i Grendi

Eitt av Norges eldste tre!

Fånekleiva i Bygland

Unikt vegminne og rik flora

Bykle gamle kyrkje

Eit unikt kulturminne i Setesdal!

Rygnestad og Flateland

Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse!

Kvålsnapen – Bygland

Nydeleg utsikt ut over Byglandsbygda og Byglandsfjorden!

Dam Sarvsfoss – Bykle

Imponerande ingeniørkunst!

Tjovhola – Bygland

Tjuvar og litt gruvedrift!

Loftet på Nomeland, Der oppe

Staseleg bygg frå tida før Svartedauden!