Setesdal
Fine turar og attraksjonar!

Her finn du ei lita skildring av nokre fine turar og attraksjonar i Setesdal.

Artiklane er skrive av Geir Daasvatn. Han har farta mykje opp og ned i Setesdal med fotoapparatet sitt, og vil gjerne dele nokre tips om turar og opplevingar med lesarane på OpplevEvje.no. Nye artiklar kjem til etter kvart.

Masse meir frå Setesdal finn du på Setesdal.com, den offisielle turistsida på nett for Setesdal.

 

Postvegen Uppstad – Flårenden

Byvegen til valldølane for 175 år sidan!

Landeeika i Grendi

Eitt av Norges eldste tre!

Kvålsnapen – Bygland

Nydeleg utsikt ut over Byglandsbygda og Byglandsfjorden!

Rygnestad og Flateland

Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse!

Dam Sarvsfoss – Bykle

Imponerande ingeniørkunst!

Bjoren – Eventyrbåten på Byglandsfjorden

En unik kulturskatt

Rysstad Turpark

Idyllisk skogstur i gamalt kulturområde!

Gloppefossen – Valle

Følg naturskjøne Veiådalen fram til høgaste fossen i Setesdal!

Bunkersen ved Lisletjønn i Bykle

Krigsminne etter tyskerane

Loftet på Nomeland, Der oppe

Staseleg bygg frå tida før Svartedauden!

Røysland gravfelt – Straume

Stille vandring mellom spor frå fortida!

Bykle gamle kyrkje

Eit unikt kulturminne i Setesdal!

Tjovhola – Bygland

Tjuvar og litt gruvedrift!

Eventyrslottet på Longerak

Ein kulturminneskatt skjult i skogen!

Årdalsknapen – Bygland

Fjelltur med storslegen utsikt!

Rygnestadtunet – Valle

Det mest særmerkte gardstunet i Setesdal

Reiårsfossen gamle bru

Eit vakkert vegminne!

Flåstrondi – Postvegen

I Ivar Aasen sine fotspor

Utsikten – Landeskogen

Nydeleg tur som kan kombinerast med andre spanande opplevingar!

Vatnedalen – Bykle

Ein fantastisk sykkeltur!

Huldreheimen i Bykle

Huldreaktig stemning og fantastisk utsikt!

Årdalsvegen – Bygland

Fin køyretur i nydeleg heielandskap!

Haugenloftet – Bygland

Ein unik kulturskatt!

Lislestog – Bykle

Spennande samling av bygningar og gjenstandar etter kunstmålaren Morten Henriksen

Topteneset – spennande vegmiljø i Bygland

Tre generasjonar hovudveg gjennom Setesdal

Dei gamle steinkvelvbruene langs Rv-9 i Bykle

Vakre kulturminne verdt ein stopp!

Byklestigen

Gamalt vegminne og spennande turløype!

Rygnestad turløype

Trolsk skogstur og nydeleg kulturlandskap!

Fånekleiva i Bygland

Unikt vegminne og rik flora