Setesdal
Fine turar og attraksjonar!

Her finn du ei lita skildring av nokre fine turar og attraksjonar i Setesdal.

Artiklane er skrive av Geir Daasvatn. Han har farta mykje opp og ned i Setesdal med fotoapparatet sitt, og vil gjerne dele nokre tips om turar og opplevingar med lesarane på OpplevEvje.no. Nye artiklar kjem til etter kvart.

Masse meir frå Setesdal finn du på Setesdal.com, den offisielle turistsida på nett for Setesdal.

 

Bunkersen ved Lisletjønn i Bykle

Krigsminne etter tyskerane

Bjoren – Eventyrbåten på Byglandsfjorden

En unik kulturskatt

Rygnestad og Flateland

Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse!

Rysstad Turpark

Idyllisk skogstur i gamalt kulturområde!

Bykle gamle kyrkje

Eit unikt kulturminne i Setesdal!

Topteneset – spennande vegmiljø i Bygland

Tre generasjonar hovudveg gjennom Setesdal

Postvegen Uppstad – Flårenden

Byvegen til valldølane for 175 år sidan!

Eventyrslottet på Longerak

Ein kulturminneskatt skjult i skogen!

Årdalsvegen – Bygland

Fin køyretur i nydeleg heielandskap!

Rygnestadtunet – Valle

Det mest særmerkte gardstunet i Setesdal

Gloppefossen – Valle

Følg naturskjøne Veiådalen fram til høgaste fossen i Setesdal!

Årdalsknapen – Bygland

Fjelltur med storslegen utsikt!

Lislestog – Bykle

Spennande samling av bygningar og gjenstandar etter kunstmålaren Morten Henriksen

Flåstrondi – Postvegen

I Ivar Aasen sine fotspor

Rygnestad turløype

Trolsk skogstur og nydeleg kulturlandskap!

Haugenloftet – Bygland

Ein unik kulturskatt!

Utsikten – Landeskogen

Nydeleg tur som kan kombinerast med andre spanande opplevingar!

Røysland gravfelt – Straume

Stille vandring mellom spor frå fortida!

Huldreheimen i Bykle

Huldreaktig stemning og fantastisk utsikt!

Dei gamle steinkvelvbruene langs Rv-9 i Bykle

Vakre kulturminne verdt ein stopp!

Kvålsnapen – Bygland

Nydeleg utsikt ut over Byglandsbygda og Byglandsfjorden!

Tjovhola – Bygland

Tjuvar og litt gruvedrift!

Dam Sarvsfoss – Bykle

Imponerande ingeniørkunst!

Landeeika i Grendi

Eitt av Norges eldste tre!

Fånekleiva i Bygland

Unikt vegminne og rik flora

Byklestigen

Gamalt vegminne og spennande turløype!

Loftet på Nomeland, Der oppe

Staseleg bygg frå tida før Svartedauden!

Reiårsfossen gamle bru

Eit vakkert vegminne!