Setesdal
Fine turar og attraksjonar!

Her finn du ei lita skildring av nokre fine turar og attraksjonar i Setesdal.

Artiklane er skrive av Geir Daasvatn. Han har farta mykje opp og ned i Setesdal med fotoapparatet sitt, og vil gjerne dele nokre tips om turar og opplevingar med lesarane på OpplevEvje.no. Nye artiklar kjem til etter kvart.

Masse meir frå Setesdal finn du på Setesdal.com, den offisielle turistsida på nett for Setesdal.

 

Lislestog – Bykle

Spennande samling av bygningar og gjenstandar etter kunstmålaren Morten Henriksen

Bunkersen ved Lisletjønn i Bykle

Krigsminne etter tyskerane

Rysstad Turpark

Idyllisk skogstur i gamalt kulturområde!

Årdalsvegen – Bygland

Fin køyretur i nydeleg heielandskap!

Fånekleiva i Bygland

Unikt vegminne og rik flora

Årdalsknapen – Bygland

Fjelltur med storslegen utsikt!

Utsikten – Landeskogen

Nydeleg tur som kan kombinerast med andre spanande opplevingar!

Loftet på Nomeland, Der oppe

Staseleg bygg frå tida før Svartedauden!

Gloppefossen – Valle

Følg naturskjøne Veiådalen fram til høgaste fossen i Setesdal!

Eventyrslottet på Longerak

Ein kulturminneskatt skjult i skogen!

Dam Sarvsfoss – Bykle

Imponerande ingeniørkunst!

Dei gamle steinkvelvbruene langs Rv-9 i Bykle

Vakre kulturminne verdt ein stopp!

Flåstrondi – Postvegen

I Ivar Aasen sine fotspor

Landeeika i Grendi

Eitt av Norges eldste tre!

Byklestigen

Gamalt kulturminne og spennande turløype!

Haugenloftet – Bygland

Ein unik kulturskatt!

Bjoren – Eventyrbåten på Byglandsfjorden

En unik kulturskatt

Røysland gravfelt – Straume

Stille vandring mellom spor frå fortida!

Topteneset – spennande vegmiljø i Bygland

Tre generasjonar hovudveg gjennom Setesdal

Rygnestad turløype

Trolsk skogstur og nydeleg kulturlandskap!

Postvegen Uppstad – Flårenden

Byvegen til valldølane for 175 år sidan!

Kvålsnapen – Bygland

Nydeleg utsikt ut over Byglandsbygda og Byglandsfjorden!

Rygnestad og Flateland

Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse!

Reiårsfossen gamle bru

Eit vakkert vegminne!

Huldreheimen i Bykle

Huldreaktig stemning og fantastisk utsikt!

Tjovhola – Bygland

Tjuvar og litt gruvedrift!

Rygnestadtunet – Valle

Det mest særmerkte gardstunet i Setesdal

     

    Hei. Lurer du på noe?

    Send
    ei melding, så hører du fra oss!

    X