Sykkeltur

Vatnedalen – Bykle

Langevatn – Åseral

Kjetevatn – Vegusdal

Bjørnestøl – Hornnes

Åsvegen – Hornnes

Årdalsvegen – Bygland

Fennefoss rundt

Skjerkevegen – Uleberg

Håvestøl – Vetrhus – Yksenskor

Langs Vikstølvegen til heiegarden Vikstøl