Historie

Sosteli – Åseral

Minne kultursenter – Åseral

Røysland gravfelt – Straume

Fennefoss rundt

Rygnestad og Flateland

Gamlevegen på Øvre Øydna

Iveland og Vegusdal bygdemuseum

Haugenloftet – Bygland

Bunkersen ved Lisletjønn i Bykle

Postvegen Uppstad – Flårenden