OpplevEvje – Partipolitisk uavhengig og egen herre

Av Geir Daasvatn

Mandag 9. september er det valg på nytt kommunestyre i Evje og Hornnes. Hele åtte partier stiller valgliste denne gang. Det er imponerende med et så stort politisk engasjement i lokalmiljøet. Jeg tror mangfoldet som nå er kommet til syne er en styrke for lokalpolitikken, og interessen rundt den.

OpplevEvje er et privat selskap (AS). Som privatpersoner har vi som står bak selskapet selvsagt våre politiske preferanser, og kan skrive og gjøre som vi vil. Vi går også ned på Furuly mandag kveld, for å stemme på det partiet og de personene vi ønsker skal styre kommunen vår de neste fire år. Men når vi opptrer på vegne av selskapet OpplevEvje, har vi valgt å være partipolitisk uavhengige. Vi føler at vi best kan oppnå formålet, god markedsføring av heimbygda, ved å stå fritt i forhold til politisk ståsted.

Vi har et syn på saker som angår oss

Hvis det i lokalpolitikken dukker opp saker som vi mener er av betydning for det OpplevEvje driver med, formålet med selskapet, vil vi naturligvis prøve å fremme våre interesser på den måten vi mener er mest hensiktsmessig. For eksempel er vi opptatt av hvordan Evje og Hornnes best mulig kan markedsføre seg overfor både fastboende, hyttefolk, folk på gjennomreise, handlende og turister. Hva slags politikk Evje og Hornnes kommune fører – eller vil føre – på det feltet, er derfor av stor interesse for oss. Vi er også veldig opptatt av at forholdene må legges godt til rette for de næringsdrivende i bygda, slik at de blir oppmuntret til å stå på for å opprettholde og skape nye arbeidsplasser. Gode arbeidsplasser er vi helt avhengige av. I slike saker vil vi ikke nøle med å fremme vårt syn på den måte vi tror kan gi best resultater.

Vi vil skrive mer om aktuelle saker i lokalpolitikken

At vi regner oss som partipolitisk uavhengige, betyr ikke at vi ikke vil skrive om eller referere fra saker i lokalpolitikken. Tvert imot ser vi det å skrive om aktuelle saker i lokalmiljøet som et spennende og viktig felt, som vi vil prøve å gjøre mer ut av hvis ressursene og kreftene strekker til. Når vi skriver om slike saker, vil vi alltid gjøre vårt beste for å opptre nøytralt og etterleve de etiske normene i pressens «Vær Varsom-plakat».

Evje & Hornnes i medvind!

Slik vi i OpplevEvje oppfatter situasjonen, blåser det i dag en god medvind over heimbygda vår. Vi gleder oss enormt til valgdagen, resultatet av den og til å følge den positive trenden i bygda videre etter valget. Det vil vi gjøre fra et partipolitisk og uavhengig ståsted. Vi vil kort sagt være vår egen herre.

OpplevEvje – Partipolitisk uavhengig og egen herre

Likte du artikkelen?
Del den videre

Facebook
Twitter
Email

Siste artikler fra OpplevEvje

Ingvard Østerhus og Roy Frimanslund på jubileumsfesten 6. mars 2023. Foto.

Heider til Ingvard Østerhus

Ingvard Østerhus (89) på Evje har motteke Pensjonistforbundet sitt heidersbevis for innsatsen sin gjennom mange år i Evje og Hornnes pensjonistforening. Tildelinga fann stad då Pensjonistforeninga feira

Turforslag fra OpplevEvje

Nipelivarden

Nipelivarden er eit lite fjell (650 moh.) aust for Gautestad og Høvringsvatnet, heilt nord-aust i Evje og Hornnes kommune ved grensa mot Froland. Toppen er eit fint turmål, til dømes

Birkelandsfossen

Birkelandsfossen er ein foss i Otra, rett nord for Evje sentrum. Fallhøgda er 7 meter. Skrive av Geir Daasvatn Ved fossen er det restar etter svære fløtingsmurar og ruinar

Rygnestad og Flateland

Rygnestad og Flateland i Valle er frå 2021 med i det nasjonale registeret over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA). Frå før (2009) inngår området

Kvålen – Flatebygd

Kvålen er ein liten ås mellom Tveit, Flåt og Flåt nikkelgruve i Flatebygd. Skogen i området blei hogd ned for ei tid sidan, og toppen

Dansarberga turløype

Dansarberga er et fjell eller en ås i Evje.  Her var det fra gammelt av en samlingsplass eller danseplass for ungdommen – Dansarberg. I dag

Den kvite sanden

Den kvite sanden er ei nydeleg sandstrand i det nord-vestre hjørnet av Kosvatn i Hornnes. Stranda kan vere eit fint mål for ein badetur om

Mest lest siste 7 dager