Motstanderene av vindmøller i kommunen organiserer seg

Frank Uleberg var initiativtaker og ledet møte for vindmøllemotstandere på Evje 18. mars 2019. Foto: Geir Daasvatn

Det er for tiden planer om etablering av tre vindmølleparker som berører Evje og Hornnes direkte: Stemhei i området mellom Dåsvannsdalen og Byglandsfjord, Tveiteheia vest i Hornnes, og Honna der 70 % av området ligger i Åseral og 30 % i Hornnes. Fred. Olsen Renewables står bak planene på Stemhei og Tveiteheia. Norsk Vind Energi er eventuell utbygger på Honna.

Spørsmålet om det skal etableres vindmølleparker i bygda er mye diskutert. Et hovedargument for tilhengere av utbygging synes å være de betydelige inntektene de mener dette vil kunne gi for grunneigere og kommunen m.fl. Et hovedargument fra motstandersiden er de ødeleggingene de mener vil skje av viktige naturområder.

Motstanderene samlet seg

Gunnar Eivind Greibrokk på Kallhovd i Hornnes er blant de grunneigerene som stiller seg kritisk til de planlagte vindmøllene i Evje og Hornnes. Foto: Geir Daasvatn

Mandag kveld samlet opp mot 30 motstandere av utbyggingene seg i Sentrumsbygget på Evje. Det var grunneigere, hyttefolk og andre interesserte. Representanter for alle de tre planlagte utbyggingsområdene var til stede, og både fra Evje og Hornnes og Åseral. Initiativtaker til møtet var honndølen Frank Uleberg. Det var en entusiastisk stemning blant de fremmøtte. Deltakerene hadde stor tro på at flere av utbyggingene og kanskje alle kunne stanses.

Opprettet styringsgruppe

På møtet var det enighet om å opprette et styre, som skal opptre på vegne av interessegruppene. Møtedeltakerene mente det var viktig å tale med én stemme inn mot kommunepolitikerene og NVE. Det ville gi mye større tyngde til argumentasjonen og bedre gjennomslagskraft. Spesielt nå som et spennende kommunevalg er rett rundt hjørnet.  

Frank Uleberg ble valgt til leder av «styringsgruppa». Tommy Uleberg og Espen Telhaug ble også valgt inn. Fra Åseral skal Arna Berg være med. Styret skal i tillegg ha inn representanter for næringslivet/handelsstanden i kommunen og hytteforeningene i de berørte områdene.

Det første store oppgaven til det nyvalgte styret blir å forberede et innlegg til folkemøtet i Evje flerbrukshall mandag 25. mars kl. 18:00. Der vil både utbyggere, kommunen, NVE og tilhengere og motstandere av utbyggingene få komme til orde.

Kari Røynlid fra Åseral var sterkt engasjert i debatten. Foto: Geir Daasvatn

Viktig med grundig og saklig debatt videre

OpplevEvje som sådan har ikke noe spesielt syn på vindmølleplanene pr. i dag. Men vi tror det er en uhyre viktig sak, der avgjørelsene vil kunne få en stor innvirkning både på bygdelivet og for enkeltpersoner i årtider fremover. Det er derfor veldig viktig med en konstruktiv debatt, der argumentene både for og imot utbygging kommer tydelig frem og kan bli veid opp mot hverandre. I første omgang er det derfor om å gjøre at innbyggerene i kommunen engasjerer seg, og kommer på det folkemøtet mandag om seks dager!

Vi tar gjerne imot innspill fra tilhengere av utbyggingene, eller invitasjon til samlinger som den siden organiserer. Vårt mål er å bidra til en opplyst debatt, slik at mest mulig fakta er på bordet når disse viktige avgjørelsene for heimbygda vår én dag om ikke så lenge skal treffes.

Motstanderene av vindmøller i kommunen organiserer seg

Likte du artikkelen?
Del den videre

Facebook
Twitter
Email

Siste artikler fra OpplevEvje

Ingvard Østerhus og Roy Frimanslund på jubileumsfesten 6. mars 2023. Foto.

Heider til Ingvard Østerhus

Ingvard Østerhus (89) på Evje har motteke Pensjonistforbundet sitt heidersbevis for innsatsen sin gjennom mange år i Evje og Hornnes pensjonistforening. Tildelinga fann stad då Pensjonistforeninga feira

Turforslag fra OpplevEvje

Bykle gamle kyrkje

Bykle gamle kyrkje er  ei av dei minste soknekyrkjene i Norge, og den mest særmerkte i Setesdal. Kyrkja skal vere bygt i 1620, og kunne

Lian turløype – Evje

Lian turløype ligg like bak Tingberget bustadfelt på Evje, og er ein kortreist skogstur du kan gjere når som helst. Dette er ikkje ein avansert

Skardefjell

Skardefjell, på Birkeland på østsida av Otra, er en kort tur på bare noen hundre meter. Men innsatsen blir belønnet med en nydelig utsikt utover

Myglefossen – Kosåna

Myglefossen er ein foss i Kosåna, mellom Øyvatnet og Myglevatn, på Abusland på heia heilt sør-vest i Evje og Hornnes.  Du kan lett kome til Myglefossen, og få ei

Mykleåsen turløype

Mykleåsen er eit fjell (512 moh.) i Flatebygd. Det går ei fin turløype gjennom gamalt, historisk gruve- og mineralterreng til toppen av fjellet. Fleire stader

Haugenloftet – Bygland

Haugenloftet, eller Haugeburet som det vel kallast lokalt i Bygland, vart bygd i 1217/1218, på garden Nordre Haugen (gnr. 30 bnr. 4) i Åraksbø i Bygland. Loftet er den

Mest lest siste 7 dager