Kommunevalget: Isaac Daasnes, Rødt

Isaac Daasnes, Rødt, på valgkampmøte på Evjeheimen 2. september 2019. Foto: Geir Daasvatn

Isaac Daasnes (21) er partiet Rødt sin 1. representant til kommunestyrevalget i Evje og Hornnes mandag 9. september 2019.

Isaac er født på Evje, og bor på Grenjå i dag. Men i endel år, fra han var tre til tolv år, bodde han på Lisleherad, et lite stykke nord for Notodden. Han bodde to år på Flekkerøya i Kristiansand mens han gikk elektrofag, og så videre på data og elektronikk ved Kvadraturen Skolesenter. Nå er han i ferd med å fullføre den utdanningen, som dataelektronikkerlærling ved Setesdal IKT. Der har han litt av ansvaret for at alt av kommunal IKT fra Iveland til Bygland skal gå så smertefritt som mulig.

Isaac har også en deltidsjobb på Power hvor han er noen helger og ferier, og i tillegg er han støttekontakt gjennom habiliteringstjenesten.

Om interessen for politikk forteller han sjøl:

– Jeg har vært involvert i politikken en stund, men da på ungdomsnivå. Jeg satt to år i styret til Evje og Hornnes AUF, ett år i fylkesstyret til Agder AUF og to år i Kristiansand AUF. Jeg var alltid den «rødeste» i gruppa. Så etterhvert fant jeg meg bedre til rette i Rødt. Her var jeg medlem i to år, før jeg var med på å stifte et lokalt partilag for Setesdal.

Kilde: Opplysninger gitt av Isaac til Geir Daasvatn

Kommunevalget: Isaac Daasnes, Rødt

Likte du artikkelen?
Del den videre

Facebook
Twitter
Email

Siste artikler fra OpplevEvje

Ingvard Østerhus og Roy Frimanslund på jubileumsfesten 6. mars 2023. Foto.

Heider til Ingvard Østerhus

Ingvard Østerhus (89) på Evje har motteke Pensjonistforbundet sitt heidersbevis for innsatsen sin gjennom mange år i Evje og Hornnes pensjonistforening. Tildelinga fann stad då Pensjonistforeninga feira

Turforslag fra OpplevEvje

Vatnedalen – Bykle

Det går veg inn til Vatnedalsdammane frå Riksveg 9 ved Berdalsbru i Bykle. Frå damanlegget går det anleggsveg (grusveg, stengt med bom) vestover, på sørsida

«Postvegen» Tveit – Vegusdal

Mellom Tveit og Vegusdal i Hovlandsdalen, på sørsida av Hovlandsåna, kan du eit par kilometers veg følge den gamle «Postvegen», ein kjerreveg frå 1840-talet. Det

«Gamle» Breistøl – Hornnes

Breistøl er ein tidlegare støyl og ein gamal husmannsplass under bruket Der inne, vest i Nedre Kjetså – Neregarden på Kjetså i Hornnes. Han ligg inn ein skogsbilveg på sørsida av Fylkesveg 42 noko før du

Lislestog – Bykle

Lislestog (Morten Henriksen-samlinga) er eit friluftsmuseum og ei samling av gamle bygningar under Setesdalsmuseet. Samlinga ligg i Bykle kyrkjebygd. I samlinga er det elleve tømmerbygningar og mange

Matkronvegen – Bjørndalen

Matkronvegen tek til frå Fv-42 ved Bjørndalsvatnet, på heia heilt vest i Hornnes. Frå parkeringsplassen ved vatnet kan du sykle nordover rundt 10 km på

Dansarberga turløype

Dansarberga er et fjell eller en ås i Evje.  Her var det fra gammelt av en samlingsplass eller danseplass for ungdommen – Dansarberg. I dag

Mest lest siste 7 dager