Kommunestyret for 2019-2023

Det nye kommunestyret i Evje og Hornnes, for perioden 2019-2023, blei konstituert 10. oktober 2019.

Vi ønsker lykke til med den viktige oppgaven representantene går i gang med for de neste fire år. Det blei fremført mange gode ord om tillitsfullt samarbeid over partigrensene, til det beste for alle innbyggerene i Evje og Hornnes, da kommunestyret var samlet for første gang. Måtte de bli fulgt opp i den praktiske hverdagen når den kommer.

Møteoversikt og saksdokumenter
Om kommunestyret på heimesida til kommunen

Representantene

Arbeiderpartiet: Svein Arne Haugen (ordfører), Britt Ingrid Andersen, Grethe Nygaard, Jan Oddvar Rysstad, Janne Christine Wienenga, Owe Wathne, Jon-Edvard Uleberg, Alf Morten Tallaksen.

Fremskrittspartiet: Olav Andreas Erdvig (Heidi Kristin Grønnesby møtte som vara for Olav Andreas på første møte).

Høyre: Finn Bjørn Rørvik (varaordfører), Linn Moseid.

Kristelig Folkeparti: Alf Egil Kjebekk, Morten Kalland Haraldstad, Irene Åtland, Rune Telhaug, Ellen Cecilie Møllen.

Senterpartiet: Søren Gotthard Hodne, Nils Gjermund Østerhus, Torhild Hornnes.

Venstre: Cecilie Kyllingstad, Glenn Cato Christensen.

Kommunestyret 2019-2023. Bak f.v. Owe Wathne, Finn Bjørn Rørvik, Jan Oddvar Rysstad, Jon-Edvard Uleberg, Cato Christensen, Alf Egil Kjebekk, Morten Haraldstad, Irene Åtland, Janne Christine Wienenga, Rune Telhaug, Ellen Cecilie Møllen, Nils Østerhus. Foran f.v. Alf Morten Tallaksen, Britt Ingrid Andersen, Linn Moseid, Cecilie Kyllingstad, Svein Arne Haugen, Grethe Nygaard, Torhild Hornnes, Heidi Grønnesby, Søren Hodne. Foto: Geir Daasvatn

Kommunestyret for 2019-2023

Likte du artikkelen?
Del den videre

Facebook
Twitter
Email

Siste artikler fra OpplevEvje

Ingvard Østerhus og Roy Frimanslund på jubileumsfesten 6. mars 2023. Foto.

Heider til Ingvard Østerhus

Ingvard Østerhus (89) på Evje har motteke Pensjonistforbundet sitt heidersbevis for innsatsen sin gjennom mange år i Evje og Hornnes pensjonistforening. Tildelinga fann stad då Pensjonistforeninga feira

Turforslag fra OpplevEvje

Årdalsknapen – Bygland

Det går ei populær, godt merka turløypa til Årdalsknapen, 762 moh., frå Neset Camping rett nord for Byglandsfjord. Første delen av løypa er bratt, og

Store Våkås

Store Våkås er ein liten ås på veg mot Hannåsfeltet i Hornnes. Åsen er kort og lett å gå til. Løypa er ypparleg for ein

Dansarberga turløype

Dansarberga er et fjell eller en ås i Evje.  Her var det fra gammelt av en samlingsplass eller danseplass for ungdommen – Dansarberg. I dag

Fånekleiva i Bygland

Fånekleiva ligg mindre enn ein halv times køyretur nordover frå Evje sentrum. På sykkel bruker du litt lenger tid, men får ei endå vakrare naturoppleving

Rysstad Turpark

Rysstad Turpark er ei idyllisk turløype i skogsområdet like sør for Rysstad sentrum. Frå parkeringsplass går stigen oppover Baklian. Undervegs passerer du eit gamalt kvernhus.

Mest lest siste 7 dager