Evje barneskole rustes opp

Kommunestyret i Evje og Hornnes har tidligere gjort prinsippvedtak om å rehabilitere Evje barneskole og bygge om den gamle gymsalen til SFO og musikkrom. Det er satt av penger til prosjektet i økonomiplanen for 2018-2021. Rammekostnaden er beregnet til 63,3 millioner kroner, fordelt på 2019 og 2020. I kommunestyremøtet tidligere i uka ble det oppnevnt plan- og byggekomité for det svære byggeprosjektet.

Plan- og byggekomitéen

I møtet i Evje og Hornnes kommunestyre 15. februar ble det bestemt å opprette en plan- og  byggekomité som skal  ha ansvaret for å gjennomføre prosjektet i tråd med nærmere fastsatt mandat og forprosjektet som er utarbeidet tidligere. Fra politisk nivå er medlemmene i komitéen ordfører Bjørn Ropstad, Alf Egil Kjebekk og Gry Refsnes. Tre representanter fra administrasjonen, oppnevnt av rådmannen, skal også være med. I tillegg skal hovedverneombudet være fast medlem av komitéen.

Ved siden av å ha ansvar for gjennomføring av prosjektet, må plan- og byggekomitéen også avklare behovet for skoledrift i andre lokaler i byggeperioden.

Andre prosjekter ved skolene på Evje

I tillegg til den svære rehabiliteringen av barneskolen, har kommunestyret tidligere vedtatt å rehabilitere spesialfløyen og administrasjonen til Evjeskolene for ca 11 millioner kroner. Dette arbeidet er det satt av penger til i budsjettet for 2018.

Tidlig i 2017 åpnet den nye Evje flerbrukshall.

Opprusting av Evje ungdomsskole er planlagt til slutt, trolig i 2021.

Opprusting av uteområdet

Kommunestyret har i tidligere vedtak gitt signaler om at det må arbeides videre med gode planer for uteområdet ved skolene. Men dette prosjektet er det i denne økonomiperioden foreløpig ikke satt av midler til.

 

Evje barneskole rustes opp

Likte du artikkelen?
Del den videre

Facebook
Twitter
Email

Siste artikler fra OpplevEvje

Ingvard Østerhus og Roy Frimanslund på jubileumsfesten 6. mars 2023. Foto.

Heider til Ingvard Østerhus

Ingvard Østerhus (89) på Evje har motteke Pensjonistforbundet sitt heidersbevis for innsatsen sin gjennom mange år i Evje og Hornnes pensjonistforening. Tildelinga fann stad då Pensjonistforeninga feira

Turforslag fra OpplevEvje

Evje lysløype

Evje lysløype er ei veldig populær ca 8,7 km lang ski- og turløype med start og mål ved Evje stadion. Skrevet av Geir Daasvatn Turløypa

Bykle gamle kyrkje

Bykle gamle kyrkje er  ei av dei minste soknekyrkjene i Norge, og den mest særmerkte i Setesdal. Kyrkja skal vere bygt i 1620, og kunne

Klevestøknutten – Hornnes

Klevestøknutten er ein ås (529 moh.) mellom Masi og Furustovheia i Hornnes. Det går merka turløype frå Hornnes barneskule til Masi. Derfrå følger du sti mot Furustovhei for å kome

Ørnefjell turløype

Ørnefjell er en liten ås rett nord for Fylkesveg 42 (Arendalsvegen), mellom Evje sentrum og Galteland. Ørnefjell turløype tar til ved Oddeskogen barnehage nær Oddeskogen boligfelt i Evje.

Hornåsen – Urdalen

Hornåsen er eit fint utsiktspunkt. Vi har ein eigen turartikkel om det. Men du kan også gå ein veldig fin rundtur i dette området, og

Mest lest siste 7 dager