Evje barneskole rustes opp

Kommunestyret i Evje og Hornnes har tidligere gjort prinsippvedtak om å rehabilitere Evje barneskole og bygge om den gamle gymsalen til SFO og musikkrom. Det er satt av penger til prosjektet i økonomiplanen for 2018-2021. Rammekostnaden er beregnet til 63,3 millioner kroner, fordelt på 2019 og 2020. I kommunestyremøtet tidligere i uka ble det oppnevnt plan- og byggekomité for det svære byggeprosjektet.

Plan- og byggekomitéen

I møtet i Evje og Hornnes kommunestyre 15. februar ble det bestemt å opprette en plan- og  byggekomité som skal  ha ansvaret for å gjennomføre prosjektet i tråd med nærmere fastsatt mandat og forprosjektet som er utarbeidet tidligere. Fra politisk nivå er medlemmene i komitéen ordfører Bjørn Ropstad, Alf Egil Kjebekk og Gry Refsnes. Tre representanter fra administrasjonen, oppnevnt av rådmannen, skal også være med. I tillegg skal hovedverneombudet være fast medlem av komitéen.

Ved siden av å ha ansvar for gjennomføring av prosjektet, må plan- og byggekomitéen også avklare behovet for skoledrift i andre lokaler i byggeperioden.

Andre prosjekter ved skolene på Evje

I tillegg til den svære rehabiliteringen av barneskolen, har kommunestyret tidligere vedtatt å rehabilitere spesialfløyen og administrasjonen til Evjeskolene for ca 11 millioner kroner. Dette arbeidet er det satt av penger til i budsjettet for 2018.

Tidlig i 2017 åpnet den nye Evje flerbrukshall.

Opprusting av Evje ungdomsskole er planlagt til slutt, trolig i 2021.

Opprusting av uteområdet

Kommunestyret har i tidligere vedtak gitt signaler om at det må arbeides videre med gode planer for uteområdet ved skolene. Men dette prosjektet er det i denne økonomiperioden foreløpig ikke satt av midler til.

 

BEDRIFTSOVERSIKTEN - Støtt det lokale næringslivet. Kjøp tjenester og produkter lokalt.

Evje barneskole rustes opp

Likte du artikkelen?
Del den videre

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Siste artikler fra OpplevEvje

Badebua i Dåsnes høgtidleg opna!

Med stor festivitas blei den nye badebua i småbåthamna ved utlaupet av Dåsåna i Hornnes opna søndag formiddag. Det var ein av primus motorane i

Turforslag fra OpplevEvje

Ørnefjell turløype

Ørnefjell er en liten ås rett nord for Fylkesveg 42 (Arendalsvegen), mellom Evje sentrum og Galteland. Ørnefjell turløype tar til ved Oddeskogen barnehage nær Oddeskogen boligfelt i Evje.

Rjukanfossen – Tovdal

Rjukanfossen er den største fossen i Tovdalselva. Fallhøgda er 45 meter. Han ligg ca 3 kilometer nord for Dale i Tovdal i Åmli, heilt sør i Årdalen naturreservat. Skrive av

Horgeknipen turløype

Horgeknipen turløype ved Byglandsfjord tar til fra Senum helt nord i Hornnes, og og ender på toppen av Horgeknipen på grensen mellom Evje og Hornnes

Mest lest siste 7 dager