Årsmøtet i Handelsforeningen utsatt – Nå må vi stå sammen!

Årsmøtet i Evje Handel og Serviceforening er utsatt på ubestemt tid. Det valgte styret fungerer frem til årsmøtet lar seg gjennomføre. Vi i styret har løpende dialog på Facebook, men er selvsagt usikre og delvis handlingslammet av usikkerheten som oppstår i en slik krise som det nå er.

Av Leif Jørgen Versland, 15. mars 2020

Leif Jørgen kjenner næringslivet i Evje & Hornnes godt, og er bekymret for situasjonen. Foto: Geir Daasvatn

Det er en skremmende, ja nærmest uvirkelig situasjon som er oppstått. Flere av medlemsbedriftene har måtte stenge sine bedrifter. Noen etter pålegg fra myndighetene. Andre gjør det i solidaritet for å redusere smitte, eller for å unngå smitte selv. Det er varierende grunner, og jeg har stor respekt for alle sammen; de som stenger og de som prøver å finne alternative måter å drive sine bedrifter og butikker videre på.

Vi er mange små og mellomstore bedrifter i kommunen vår. Virkningene av tiltakene som nå innføres lokalt, nasjonalt og internasjonalt vil ramme mange av våre bedrifter i lang tid fremover. Noen av dem vil kanskje måtte stenge dørene for godt, om vi ikke klarer tenke alternativt og stå sammen i disse vanskelige tidene – og i den krevende perioden etterpå.

«Smeltedigelen» Evje – bare ikke akkurat nå

Evje er en «smeltedigel» og et knutepunkt i indre Agder. «Hjertet i Agder», slik vi selv gjerne vil formidle det. I vår kommune møtes det mennesker fra hele regionen. Noen er på gjennomreise på vei til sine fritidsboliger i andre kommuner. Mange andre besøker vår kommune for å være på hyttene eller camping. Dere er gjester som vi så inderlig gjerne vil ha på besøk, og som er helt avgjørende for at vårt utvalg av butikker skal overleve. Men nå er vi altså dessverre i den spesielle situasjonen at vi ser helst at dere ikke besøker oss akkurat nå, slik at vi kan håndtere den vanskelige situasjonen kommunen står ovenfor.

Dere MÅ være så omtenksomme å holde dere hjemme nå, slik at vi kan prøve å få kontroll over situasjonen i vår lille og sårbare kommune.

Vi skal stå sammen!

Vi skal stå sammen i bygda, og vi skal reise oss fra dette! Når? Det er det ingen som kan gi noe svar på nå. Det som er viktig, er at vi selv i en skremmende situasjon fortsetter å tenke på at dette skal vi klare, vi må klare det og det må vi gjøre – sammen.

Vi har ikke hatt tid til å diskutere så mye om fremtiden, siden vi ikke vet hva som skjer fra dag til dag. Det eneste vi vet med stor sikkerhet, er at det må samarbeides på tvers av næringene, kommunene, fylkene, regionene og nasjonalt for at Evje fortsatt skal være et levende handelssentrum i fremtiden!

På samme tid som verden delvis lukkes ned, skal vi ikke glemme hvor heldige vi er. Vi har et samfunn der vi er glade i hverandre, vi ønsker at naboen skal lykkes og vi er villige til å ta i et ekstra tak for at bygda som vi er så stolte av skal bestå og fortsette å utvikle seg. Men akkurat nå er det naturlig at vi alle stopper litt opp og tenker på sikkerheten til dem rundt oss.

Bruk tiden godt sammen, og utnytt naturen vi har rett utforbi døren. Frisk luft og mosjon gjør oss godt, og kommer helt uten smittefare. Vi har mange turer på Opplevevje.no som vil kunne gi et godt avbrekk i en krevende hverdag.

Vi står sammen!

Årsmøtet i Handelsforeningen utsatt – Nå må vi stå sammen!

Likte du artikkelen?
Del den videre

Facebook
Twitter
Email

Siste artikler fra OpplevEvje

Ingvard Østerhus og Roy Frimanslund på jubileumsfesten 6. mars 2023. Foto.

Heider til Ingvard Østerhus

Ingvard Østerhus (89) på Evje har motteke Pensjonistforbundet sitt heidersbevis for innsatsen sin gjennom mange år i Evje og Hornnes pensjonistforening. Tildelinga fann stad då Pensjonistforeninga feira

Turforslag fra OpplevEvje

Rygnestad turløype

Det går ein merka turstig frå Rygnestadtunet gjennom nydeleg kulturlandskap og mystisk skogsterreng. Det er ein kort og lett tur på bare 2,5 km/30 min.

Postvegen Uppstad – Flårenden

Frå avkøyrsla opp til Uppstad frå Riksveg 9 til tunet i Flårenden går det ein løyndomsfull veg, eit stykke av den gamle Postvegen, skjult i

Fennefossfjellet turløype

Fennefossfjellet (490 moh.) ligger på vestsida av Otra like ved Evje sentrum. Toppen av fjellet er et fantastisk utsiktspunkt, og turen opp til toppen er

Kvålsnapen – Bygland

Kvålsnapen i Bygland er det bratte og litt blankskurte fjellet som stig opp bak Haugå- og Kvåle-gardane, rett nord for Bygland sentrum. Fjellet er eit

Gruvearbeidarvegen

Gruvearbeidarvegen er den vegen arbeidarane ved Flåt nikkelgruve brukte å gå for å kome frå bustadane sine i Ånelandsbygda, Åneland og Haugen, til arbeidsplassane sine ved gruva.

Fjellestad – Tveit skiløyper

I området Fjellestad – Tveit i Hornnes, nærmere bestemt i traktene rundt Abusdalsknuten, er det flotte oppkjørte skiløyper. Det er alt i alt rundt 20

Mest lest siste 7 dager