Kundevalg i Evje og Hornnes Sparebank – bygdas bank

Evje og Hornnes Sparebank 2018. Foto: Geir Daasvatn

Kundene «eier» Evje og Hornnes Sparebank. Kundene er med i bankens generalforsamling – forstanderskapet – og utnevner dermed styre, valgkomite, tildeler gaver etc. Evje og Hornnes Sparebank er hele bygdas bank!

Bankens hjemmeside

Valg til forstanderskapet

Det er kundevalg til bankens forstanderskap i perioden 25. februar – 1. mars 2019. Du kan stemme i bankens lokaler i åpningstiden. Forstanderskapet er bankens øverste organ, som bl.a. godkjenner årsberetning og regnskap, velger styre og foretar gavetildeling.

Det skal nå velges 3 kundemedlemmer til forstanderskapet, hvorav minst 1 nytt medlem. Valgperioden er 4 år. Liste over faste medlemmer, kandidater og annen relevant informasjon er tilgjengelig på bankens nettside og i banken under valget.

Banksjef Knut Kjetil Møen er spent på hvem som skal ha øverste oppsyn med bankdriften de neste fire år. Foto: Geir Daasvatn

Stemmerett

Alle myndige personer som har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner de siste 6 måneder har stemmerett. Hvert kundeforhold gir én stemme.

Forslag til kandidater

Stemmeberettigede kan fremme forslag om kandidater innen 22. februar 2019. Kandidater må være forespurt og villige til å påta seg vervet, samt bo eller ha sitt virke i Evje og Hornnes kommune. Forslag må inneholde navn, fødselsår, yrke og adresse. Eventuelle kandidater sendes post@eh-sparebank.no eller til Evje og Hornnes Sparebank, Nils Heglands veg 69, 4735 Evje.

Valgkomité

Det er en egen valgkomité utnevnt av forstanderskapet som forbereder kundevalget.  Alf Pettersen (under) er leder av valgkomitéen. Han saumfarer nå bygda etter dugelige kandidater.

Alf Pettersen og Reidun «Litt om nåke» Karlsen under Frivillighetsfesten i Otrahallen i 2015. Foto: Geir Daasvatn

BEDRIFTSOVERSIKTEN - Støtt det lokale næringslivet. Kjøp tjenester og produkter lokalt.

Kundevalg i Evje og Hornnes Sparebank – bygdas bank

Likte du artikkelen?
Del den videre

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Siste artikler fra OpplevEvje

Badebua i Dåsnes høgtidleg opna!

Med stor festivitas blei den nye badebua i småbåthamna ved utlaupet av Dåsåna i Hornnes opna søndag formiddag. Det var ein av primus motorane i

Julestemning i Ruttas Systue!

Ruth Føreland Nygård begynte som kontormedarbeider hos Kjoreskole.no 1. august. Kontoret er rett ved innkjøringen til Evje sentrum fra sør. Her trives hun veldig godt,

Turforslag fra OpplevEvje

Klepp – Gymsåna

Frå Klepp heilt sør i Evje går det fin skogsbilveg fleire kilometer innover i heia langs Gymsåna. Her er gamle fløytingsmurar, ein øydegard som kanskje

Allmannavegen

Allmannavegen er en flott turløype i nydelig skogsterreng mellom Oddestemmen og Haugen/Åneland i Evje. Allmannavegen i en større sammenheng er en historisk ferdselsveg fra Evje

Myglefossen – Kosåna

Myglefossen er ein foss i Kosåna, mellom Øyvatnet og Myglevatn, på Abusland på heia heilt sør-vest i Evje og Hornnes.  Du kan lett kome til Myglefossen, og få ei

Røysland gravfelt – Straume

Røysland gravfelt ligg på Røysland heilt sør på Straume i Hylestad i Valle. Feltet ligg langs Birkelandsvegen, rett sør for Åraksøyne. Det er registrert minst 19 røyser i feltet. Det er både

Futevegen – Vegusdal

Futevegen i Vegusdal var ein del av det gamle vegsambandet mellom Evje og Frolands Verk. Han blei bygd som hjulveg på 1840-talet, men var i

Postvegen Håland – Kleveland

Postvegen i Evje var den første køyrevegen (kjerrevegen) mellom Evje og Vegusdal. Han avløyste Futevegen som «hovudveg» austover mot Nedenes og Arendal. Vegen blei bygd rundt 1840. Vegen

Mest lest siste 7 dager