Kundevalg i Evje og Hornnes Sparebank – bygdas bank

Evje og Hornnes Sparebank 2018. Foto: Geir Daasvatn

Kundene «eier» Evje og Hornnes Sparebank. Kundene er med i bankens generalforsamling – forstanderskapet – og utnevner dermed styre, valgkomite, tildeler gaver etc. Evje og Hornnes Sparebank er hele bygdas bank!

Bankens hjemmeside

Valg til forstanderskapet

Det er kundevalg til bankens forstanderskap i perioden 25. februar – 1. mars 2019. Du kan stemme i bankens lokaler i åpningstiden. Forstanderskapet er bankens øverste organ, som bl.a. godkjenner årsberetning og regnskap, velger styre og foretar gavetildeling.

Det skal nå velges 3 kundemedlemmer til forstanderskapet, hvorav minst 1 nytt medlem. Valgperioden er 4 år. Liste over faste medlemmer, kandidater og annen relevant informasjon er tilgjengelig på bankens nettside og i banken under valget.

Banksjef Knut Kjetil Møen er spent på hvem som skal ha øverste oppsyn med bankdriften de neste fire år. Foto: Geir Daasvatn

Stemmerett

Alle myndige personer som har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner de siste 6 måneder har stemmerett. Hvert kundeforhold gir én stemme.

Forslag til kandidater

Stemmeberettigede kan fremme forslag om kandidater innen 22. februar 2019. Kandidater må være forespurt og villige til å påta seg vervet, samt bo eller ha sitt virke i Evje og Hornnes kommune. Forslag må inneholde navn, fødselsår, yrke og adresse. Eventuelle kandidater sendes post@eh-sparebank.no eller til Evje og Hornnes Sparebank, Nils Heglands veg 69, 4735 Evje.

Valgkomité

Det er en egen valgkomité utnevnt av forstanderskapet som forbereder kundevalget.  Alf Pettersen (under) er leder av valgkomitéen. Han saumfarer nå bygda etter dugelige kandidater.

Alf Pettersen og Reidun «Litt om nåke» Karlsen under Frivillighetsfesten i Otrahallen i 2015. Foto: Geir Daasvatn

Kundevalg i Evje og Hornnes Sparebank – bygdas bank

Likte du artikkelen?
Del den videre

Facebook
Twitter
Email

Siste artikler fra OpplevEvje

Ingvard Østerhus og Roy Frimanslund på jubileumsfesten 6. mars 2023. Foto.

Heider til Ingvard Østerhus

Ingvard Østerhus (89) på Evje har motteke Pensjonistforbundet sitt heidersbevis for innsatsen sin gjennom mange år i Evje og Hornnes pensjonistforening. Tildelinga fann stad då Pensjonistforeninga feira

Turforslag fra OpplevEvje

Dam Sarvsfoss – Bykle

Dam Sarvsfoss er ein 50 meter høg, spektakulær betongdam ved Sarvsfossen i Otra i Bykle kyrkjebygd. Dammen er 142 meter brei og hevar vasstanden i elva med 40 meter.

Kiledalskleiva med Kiledalskleiva bru

Kiledalskleiva rett sør for fylkesgrensa til Vest-Agder var et fryktet vegstykke på Postvegen, den første ordentlige kjørevegen oppover i Setesdal. Midt i kleiva ligger den

Evjemoen rundt

Evjemoen rundt er en kjempefin sykkeltur på idylliske grusveger. Om du er meir lysten på å bruke beina, er området like fint for en gå-

Postvegen Uppstad – Flårenden

Frå avkøyrsla opp til Uppstad frå Riksveg 9 til tunet i Flårenden går det ein løyndomsfull veg, eit stykke av den gamle Postvegen, skjult i

Mest lest siste 7 dager